Het verwijderen/saneren van asbest

Stap 1: Asbestinventarisatierapport

Wanneer u asbest wilt laten verwijderen dan heeft u allereerst een asbestinventarisatierapport nodig van een onafhankelijk bedrijf.
U kunt dit rapport zelf aanvragen of u kunt de opdracht aan ons geven. Wij zorgen dan dat er een bedrijf voor wordt ingeschakeld. Wij werken hiervoor samen met enkele gespecialiseerde bedrijven met wie we een langdurige en goede samenwerking hebben.

In het rapport wordt  het volgende vermeld:
De hoeveelheid, de risicoklasse, foto's van de bron (het asbest), de plaats en met welke techniek het asbest verwijderd moet worden.  Het rapport wordt geregistreerd in het LAVS, Landelijk asbest volg systeem. .

Stap 2: Offerte en sloopacceptatie

Vervolgens kunnen wij aan de hand van dit rapport een offerte voor u maken. Ook kunnen wij voordat het rapport opgesteld is een offerte maken. Dit kan doordat u ons foto’s mailt en hoeveelheden / afmetingen.  Tevens geven wij u graag telefonisch advies.
Nadat het rapport binnen is kan er een sloopmelding ingediend worden bij de gemeente. Dit gaat via het omgevingsloket. U heeft hiervoor uw kvk gegevens nodig of uw Digid.

Bij goedkeuring ontvangt u na enkele dagen een terugmelding, de goedkeuring. Deze stukken dienen tijdens verwijdering altijd in ons dossier aanwezig te zijn.

Stap 3: Asbestsanering

Ongeveer vier weken nadat u de sloopacceptatie heeft ontvangen en na ontvangst van uw akkoord op onze offerte, kunnen wij met het verwijderen van het asbest beginnen. In veel gevallen is de sloopmelding al eerder geldig en kunnen we eerder starten met de asbestsanering.

Wij verzorgen alle meldingen aan de gemeente, Normec, onze certificerende instelling en aan ISZW. U hoeft verder niets te melden.  Dit wordt uitgevoerd met behulp van het LAVS.

Stap 4: Asbest vrijgave

Zodra de werkzaamheden door ons zijn afgerond komt er een onafhankelijk extern bedrijf/laboratorium een inspectie doen. In geval van een binnensanering wordt er een luchtmeting uitgevoerd om te kijken of er nog vezels in de gesaneerde ruimte aanwezig zijn. In geval van een buitensanering wordt er een visuele inspectie uitgevoerd in het werkgebied en bij vrijgave is het pand of de omgeving weer vrij om te betreden.  Ook na sanering ronden wij alles af en zorgen voor alle verplichte registraties in het LAVS,