Op dit project in Bruchem hebben wij 2435m2 asbesthoudende golfplaten verwijderd